Lichtjes in de duisternis

De stichting Lichtjes in de Duisternis heeft Hatikwa benaderd voor een zeer bijzondere en unieke avond op de algemene begraafplaats in Vianen op zaterdagavond 1 november 2014. De avond begint om 19.00 uur en zal tot 21.00 uur duren.

De stichting organiseert een sfeervolle avond, om dierbare overledenen gezamenlijk, maar ook heel persoonlijk te kunnen herdenken. Mensen herdenken veelal alleen en er blijkt een grote behoefte om samen verdriet te delen, te herinneren, te herdenken en om troost te bieden aan een ander. En deze avond biedt de mogelijkheid om nogmaals de naam van een dierbare te horen ongeacht of de persoon pas of al een tijd terug is overleden.

Herdenken wordt mogelijk gemaakt door een aantal elementen, zoals live muziek, persoonlijke aandacht en warmte en licht van vuur. Daarnaast zijn mensen vrij er verder zelf invulling aan te geven. Het kan door kaarsen aan te steken die daar gratis verstrekt worden aan mensen die de naam van hun overledenen hebben opgegeven via de site www.lichtjesindeduisternis.nl. Maar ook worden de namen van deze overledenen voorgelezen op de avond. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het opgeven van de namen. Enkel de naam en de geworden leeftijd is voldoende. Als je geen geliefde overledene op deze begraafplaats hebt, dan is er een speciaal groot hart aanwezig waar er herdacht kan worden. De gehele avond wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers en sponsors die deze avond een warm hart toedragen. Er zijn luisterende oren aanwezig bij wie mensen hun verhaal kwijt kunnen en die oog en oor hebben voor mensen die alleen rouwen.

Wij zullen bij de entree van de begraafplaats in het donker (omgeven door het licht van vuur) en in de open lucht zingen. De nummers zijn zo gekozen dat ze voor een veelzijdig publiek als troost kunnen dienen. Want deze avond is bedoeld voor een ieder, ongeacht afkomst of overtuiging.